ذاکر اهل بیت کربلایی مجید نریمانی به وب شخصی کربلایی مجید نریمانی خوش آمدید. برای هماهنگی و دعوت از کربلایی با شماره زیر تماس بگیرید.یاعلی 09119138014 *********************** مراسم بعدی: وفات حضرت زینب كبری(س) چهارشنبه ( 24 اردیبهشت ) ساعت 21 مکان: مازندران-نور-انتهای خ.البرز حسینیه باب الحوائج علیه السلام http://majid-narimani.mihanblog.com 2018-03-18T20:17:09+01:00 text/html 2017-09-21T02:58:25+01:00 majid-narimani.mihanblog.com mohammad esmaili اعلام مراسم دهه اول محرم با نوای کربلایی مجید نریمانی http://majid-narimani.mihanblog.com/post/221 <img src="http://s8.picofile.com/file/8307028834/photo_2017_09_21_11_35_40.jpg" alt="" height="717" width="509"> text/html 2017-09-21T02:49:05+01:00 majid-narimani.mihanblog.com mohammad esmaili اعلام مراسم دهه اول محرم با نوای کربلایی مجید نریمانی http://majid-narimani.mihanblog.com/post/220 <img src="http://s9.picofile.com/file/8307028876/photo_2017_09_21_11_35_32.jpg" alt="" height="777" width="520"> text/html 2017-07-16T16:22:27+01:00 majid-narimani.mihanblog.com mohammad esmaili هفتگی 21 تیر 1396|هیئت باب الحوائج (ع) نور http://majid-narimani.mihanblog.com/post/219 <p align="center"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s8.picofile.com/file/8300672150/haftegi.jpg" alt="" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8300672150/haftegi.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="248" width="536"></p><div align="center"><strong><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: small;">دانلود و پخش آنلاین:</span></span></strong><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8300745726/Asadollah_Ranjebar_Haftegi21Tir1396_01_2_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8300745726/Asadollah_Ranjebar_Haftegi21Tir1396_01_2_.mp3.html">&nbsp;روضه / #روضه / کربلایی اسدالله رنجبر</a><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8300745900/Asadollah_Ranjebar_Haftegi21Tir1396_02_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s9.picofile.com/file/8300745900/Asadollah_Ranjebar_Haftegi21Tir1396_02_.mp3.html">&nbsp;هان ای کریم ابن الکریم / #زمینه / کربلایی اسدالله رنجبر</a><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8300745950/Asadollah_Ranjebar_Haftegi21Tir1396_03_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8300745950/Asadollah_Ranjebar_Haftegi21Tir1396_03_.mp3.html">&nbsp;همه دنیا می خوان منو زمینم بزنن حسین نمیزاره / #شور / کربلایی اسدالله رنجبر</a><br>&nbsp;<a href="http://s8.picofile.com/file/8300745984/Majid_Narimani_Haftegi21Tir1396_04_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8300745984/Majid_Narimani_Haftegi21Tir1396_04_.mp3.html">ای شاهم من به تو مینازم یاحیدر / #واحد / کربلایی مجید نریمانی</a><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8300746000/Majid_Narimani_Haftegi21Tir1396_05_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s9.picofile.com/file/8300746000/Majid_Narimani_Haftegi21Tir1396_05_.mp3.html">ای خوشا آن چه قضا است و قدر / #شور_شعرخوانی / کربلایی مجید نریمانی </a><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8300746026/Majid_Narimani_Haftegi21Tir1396_06_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8300746026/Majid_Narimani_Haftegi21Tir1396_06_.mp3.html">&nbsp;دل مال زینبه هرسال سال زینبه / #شور / کربلایی مجید نریمانی</a><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8300746126/Asadollah_Ranjebar_Haftegi21Tir1396_07_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8300746126/Asadollah_Ranjebar_Haftegi21Tir1396_07_.mp3.html">به هر دری زدم نشد آقا / #شور_روضه/ کربلایی اسدالله رنجبر </a></div> text/html 2017-07-16T16:08:42+01:00 majid-narimani.mihanblog.com mohammad esmaili هفتگی 14 تیر 1396|هیئت باب الحوائج (ع) نور http://majid-narimani.mihanblog.com/post/218 <p align="center"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s4.picofile.com/file/8171014850/hafteghi.jpg" alt="" data-mce-src="http://s4.picofile.com/file/8171014850/hafteghi.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="240" width="535"></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: small;">دانلود و پخش آنلاین:</span></span></strong></p><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8300745134/Majid_Narimani_Haftegi14Tir1396_01_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8300745134/Majid_Narimani_Haftegi14Tir1396_01_.mp3.html">روضه / #روضه / کربلایی مجید نریمانی </a><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8300745168/Majid_Narimani_Haftegi14Tir1396_02_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s9.picofile.com/file/8300745168/Majid_Narimani_Haftegi14Tir1396_02_.mp3.html">غمه غمه مگه این غصه کمه / #زمینه / کربلایی مجید نریمانی</a><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8300745192/Majid_Narimani_Haftegi14Tir1396_03_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s9.picofile.com/file/8300745192/Majid_Narimani_Haftegi14Tir1396_03_.mp3.html">تاریخ پراز فاجعه و تکرار است / #شور_شعرخوانی / کربلایی مجید نریمانی </a><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8300745200/Majid_Narimani_Haftegi14Tir1396_04_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8300745200/Majid_Narimani_Haftegi14Tir1396_04_.mp3.html">سربازان همه حیدر آماده باش / #شور / کربلایی مجید نریمانی</a><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8300745242/Majid_Narimani_Haftegi14Tir1396_05_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8300745242/Majid_Narimani_Haftegi14Tir1396_05_.mp3.html">عشق منی تو حسینی من اویس قرنی / #شور / کربلایی مجید نریمانی</a><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8300745284/Majid_Narimani_Haftegi14Tir1396_06_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s9.picofile.com/file/8300745284/Majid_Narimani_Haftegi14Tir1396_06_.mp3.html">لبخند خدا بسته به لبخند حسین است / #شعرخوانی / کربلایی مجید نریمانی </a></div> text/html 2017-07-16T01:55:55+01:00 majid-narimani.mihanblog.com mohammad esmaili هفتگی 7 تیر 1396|هیئت باب الحوائج (ع) نور http://majid-narimani.mihanblog.com/post/217 <p align="center"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s8.picofile.com/file/8300672150/haftegi.jpg" alt="" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8300672150/haftegi.jpg" height="249" width="536"></p><div align="center"><a target="_blank" href="http://s8.picofile.com/file/8300672942/Majid_Narimani_Haftegi7Tir1396_01_.mp3.html" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8300672942/Majid_Narimani_Haftegi7Tir1396_01_.mp3.html">روضه / #روضه / کربلایی علی بازیار</a><br><a target="_blank" href="http://s8.picofile.com/file/8300673042/Majid_Narimani_Haftegi7Tir1396_02_.mp3.html" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8300673042/Majid_Narimani_Haftegi7Tir1396_02_.mp3.html">مریضی شفا می خواد / #زمینه / کربلایی مجید نریمانی</a><br><a target="_blank" href="http://s8.picofile.com/file/8300673076/Majid_Narimani_Haftegi7Tir1396_03_.mp3.html" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8300673076/Majid_Narimani_Haftegi7Tir1396_03_.mp3.html">دربه درم کجا رو دارم غیر حرم / #شور / کربلایی مجید نریمانی </a><br><a target="_blank" href="http://s8.picofile.com/file/8300673118/Majid_Narimani_Haftegi7Tir1396_04_.mp3.html" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8300673118/Majid_Narimani_Haftegi7Tir1396_04_.mp3.html">کربلا خونمه از چی دل بکنم / #شور / کربلایی مجید نریمانی</a><br><a target="_blank" href="http://s9.picofile.com/file/8300673176/Majid_Narimani_Haftegi7Tir1396_05_.mp3.html" data-mce-href="http://s9.picofile.com/file/8300673176/Majid_Narimani_Haftegi7Tir1396_05_.mp3.html">&nbsp;اگر که کربلاتو دیدم من / #شور / کربلایی مجید نریمانی</a></div> text/html 2017-07-16T01:40:26+01:00 majid-narimani.mihanblog.com mohammad esmaili هفتگی 31 خرداد 1396|هیئت باب الحوائج (ع) نور http://majid-narimani.mihanblog.com/post/216 <p align="center"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s4.picofile.com/file/8171014850/hafteghi.jpg" alt="" data-mce-src="http://s4.picofile.com/file/8171014850/hafteghi.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="231" width="514"></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: small;">دانلود و پخش آنلاین:</span></span></strong></p><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8300671476/Ali_Baziyar_Haftegi31khordad1396_01_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8300671476/Ali_Baziyar_Haftegi31khordad1396_01_.mp3.html">روضه / #روضه / کربلایی علی بازیار</a><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8300671534/Ali_Baziyar_Haftegi31khordad1396_02_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s9.picofile.com/file/8300671534/Ali_Baziyar_Haftegi31khordad1396_02_.mp3.html">مظلوم عالم اونه که / #زمینه / کربلایی علی بازیار</a><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8300671576/Majid_Narimani_Haftegi31khordad1396_03_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8300671576/Majid_Narimani_Haftegi31khordad1396_03_.mp3.html">ناله کن ای دلم / #واحد / کربلایی مجید نریمانی</a><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8300671600/Majid_Narimani_Haftegi31khordad1396_04_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s9.picofile.com/file/8300671600/Majid_Narimani_Haftegi31khordad1396_04_.mp3.html">الله الله یا علی ولی الله / #واحد / کربلایی مجید نریمانی</a><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8300671642/Majid_Narimani_Haftegi31khordad1396_05_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s9.picofile.com/file/8300671642/Majid_Narimani_Haftegi31khordad1396_05_.mp3.html">السلام و علیک یا اباعبدالله / #شور_شعرخوانی / کربلایی مجید نریمانی</a><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8300671668/Majid_Narimani_Haftegi31khordad1396_06_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8300671668/Majid_Narimani_Haftegi31khordad1396_06_.mp3.html">سرمن آقا خاک پاهای همه سینه زناته آقا / #شور / کربلایی مجید نریمانی </a><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8300671676/Majid_Narimani_Haftegi31khordad1396_07_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s9.picofile.com/file/8300671676/Majid_Narimani_Haftegi31khordad1396_07_.mp3.html">قربونه نام قشنگ شه دلها / #شور / کربلایی مجید نریمانی </a><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8300671684/Majid_Narimani_Haftegi31khordad1396_08_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s9.picofile.com/file/8300671684/Majid_Narimani_Haftegi31khordad1396_08_.mp3.html">نوکر خوبی نبودم خودمم میدونم آقا / #شور / کربلایی مجید نریمانی</a><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8300671792/Majid_Narimani_Haftegi31khordad1396_09_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8300671792/Majid_Narimani_Haftegi31khordad1396_09_.mp3.html">دل بریدم از همه به تو دلبستم حسین / #شور / کربلایی مجید نریمانی</a><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8300671826/Majid_Narimani_Haftegi31khordad1396_10_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8300671826/Majid_Narimani_Haftegi31khordad1396_10_.mp3.html">روضه آخر جلسه / #روضه / کربلایی علی بازیار</a></div> text/html 2017-06-19T18:17:25+01:00 majid-narimani.mihanblog.com mohammad esmaili شب 23 رمضان|27 خرداد 1396|هیئت باب الحوائج نور http://majid-narimani.mihanblog.com/post/215 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" align="center"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s9.picofile.com/file/8298250892/photo_2017_06_16_21_14_42.jpg" alt="" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8298250892/photo_2017_06_16_21_14_42.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="344" width="511"></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: small;">دانلود و پخش آنلاین:</span></span></strong></p><div align="center"><strong><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: small;">&nbsp;<a target="_blank" href="http://s8.picofile.com/file/8298279900/Hajagha_Fallah_Shab23Ramazan1396_01_.mp3.html" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8298279900/Hajagha_Fallah_Shab23Ramazan1396_01_.mp3.html">سخنرانی / #سخنرانی / حاج آقا فلاح</a></span></span></strong><br><strong><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: small;">&nbsp;<a target="_blank" href="http://s9.picofile.com/file/8298280100/Hajagha_Fallah_Shab23Ramazan1396_02_.mp3.html" data-mce-href="http://s9.picofile.com/file/8298280100/Hajagha_Fallah_Shab23Ramazan1396_02_.mp3.html">قرآن به سر / #سخنرانی / حاج آقا فلاح</a></span></span></strong><br><strong><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: small;"><a target="_blank" href="http://s9.picofile.com/file/8298280234/Majid_Narimani_Shab23Ramazan1396_03_.mp3.html" data-mce-href="http://s9.picofile.com/file/8298280234/Majid_Narimani_Shab23Ramazan1396_03_.mp3.html">&nbsp;مناجات و روضه / #مناجات_روضه / کربلایی مجید نریمانی</a></span></span></strong><br><strong><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: small;">&nbsp;<a target="_blank" href="http://s8.picofile.com/file/8298280334/Majid_Narimani_Shab23Ramazan1396_04_.mp3.html" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8298280334/Majid_Narimani_Shab23Ramazan1396_04_.mp3.html">روضه شب 23 رمضان / #روضه / کربلایی مجید نریمانی</a></span></span></strong><br><strong><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: small;">&nbsp;<a target="_blank" href="http://s8.picofile.com/file/8298280400/Majid_Narimani_Shab23Ramazan1396_05_.mp3.html" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8298280400/Majid_Narimani_Shab23Ramazan1396_05_.mp3.html">شبای غربتش دیگه میخواد&nbsp; سحر بشه / #زمینه / کربلایی مجید نریمانی</a></span></span></strong><br><strong><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: small;">&nbsp;<a target="_blank" href="http://s8.picofile.com/file/8298280450/Majid_Narimani_Shab23Ramazan1396_06_.mp3.html" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8298280450/Majid_Narimani_Shab23Ramazan1396_06_.mp3.html"> آمدم دنیا برای دیدن روی علی/ #شور_شعرخوانی / کربلایی مجید نریمانی</a></span></span></strong><br><strong><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: small;">&nbsp;<a target="_blank" href="http://s9.picofile.com/file/8298280492/Majid_Narimani_Shab23Ramazan1396_07_.mp3.html" data-mce-href="http://s9.picofile.com/file/8298280492/Majid_Narimani_Shab23Ramazan1396_07_.mp3.html">بال پرواز من یا علی حیدر / #شور / کربلایی مجید نریمانی </a></span></span></strong><br><strong><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: small;">&nbsp;<a target="_blank" href="http://s8.picofile.com/file/8298280568/Majid_Narimani_Shab23Ramazan1396_08_.mp3.html" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8298280568/Majid_Narimani_Shab23Ramazan1396_08_.mp3.html">مجنونم لیلایی حرم تو رویایی / #شور / کربلایی مجید نریمانی </a></span></span></strong><br><strong><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: small;"><a target="_blank" href="http://s9.picofile.com/file/8298280592/Majid_Narimani_Shab23Ramazan1396_09_.mp3.html" data-mce-href="http://s9.picofile.com/file/8298280592/Majid_Narimani_Shab23Ramazan1396_09_.mp3.html">&nbsp;حالا که من از حرم دورم / #شور / کربلایی مجید نریمانی</a></span></span></strong></div> text/html 2017-06-19T17:48:23+01:00 majid-narimani.mihanblog.com mohammad esmaili شب 21 رمضان|25 خرداد 1396|هیئت باب الحوائج نور http://majid-narimani.mihanblog.com/post/214 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" align="center"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s9.picofile.com/file/8298250892/photo_2017_06_16_21_14_42.jpg" alt="" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8298250892/photo_2017_06_16_21_14_42.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="344" width="511"></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: small;">دانلود و پخش آنلاین:</span></span></strong></p><div align="center"><strong><a href="http://s8.picofile.com/file/8298277750/Hajagha_Fallah_Shab21Ramazan1396_01_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8298277750/Hajagha_Fallah_Shab21Ramazan1396_01_.mp3.html">&nbsp;سخنرانی / # سخنرانی / حاج آقا فلاح</a></strong><br><strong><a href="http://s8.picofile.com/file/8298278176/Hajagha_Fallah_Shab21Ramazan1396_02_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8298278176/Hajagha_Fallah_Shab21Ramazan1396_02_.mp3.html">&nbsp;قرآن به سر / # سخنرانی / حاج آقا فلاح</a></strong><br><strong><a href="http://s8.picofile.com/file/8298278450/Majid_Narimani_Shab21Ramazan1396_03_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8298278450/Majid_Narimani_Shab21Ramazan1396_03_.mp3.html">&nbsp;مناجات و روضه / #مناجات_روضه / کربلایی مجید نریمانی</a></strong><br><strong><a href="http://s8.picofile.com/file/8298278918/Majid_Narimani_Shab21Ramazan1396_04_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8298278918/Majid_Narimani_Shab21Ramazan1396_04_.mp3.html">&nbsp;روضه شب 21 رمضان / #روضه / کربلایی مجید نریمانی</a></strong><br><strong><a href="http://s9.picofile.com/file/8298278992/Majid_Narimani_Shab21Ramazan1396_05_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s9.picofile.com/file/8298278992/Majid_Narimani_Shab21Ramazan1396_05_.mp3.html">&nbsp;حال و هوای خونه / #زمینه / کربلایی مجید نریمانی</a></strong><br><strong>&nbsp;<a href="http://s9.picofile.com/file/8298279076/Majid_Narimani_Shab21Ramazan1396_06_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s9.picofile.com/file/8298279076/Majid_Narimani_Shab21Ramazan1396_06_.mp3.html">دلم گرفته پر از غمه / #واحد / کربلایی مجید نریمانی</a></strong><br><strong><a href="http://s9.picofile.com/file/8298279200/Majid_Narimani_Shab21Ramazan1396_07_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s9.picofile.com/file/8298279200/Majid_Narimani_Shab21Ramazan1396_07_.mp3.html">&nbsp;الله الله یا علی ولی الله / #واحد / کربلایی مجید نریمانی</a></strong><br><strong>&nbsp;<a href="http://s8.picofile.com/file/8298279250/Majid_Narimani_Shab21Ramazan1396_08_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8298279250/Majid_Narimani_Shab21Ramazan1396_08_.mp3.html">زهرا شدی که نام علی را علم کنی / #شور / کربلایی مجید نریمانی</a></strong><br><strong>&nbsp;<a href="http://s8.picofile.com/file/8298279326/Majid_Narimani_Shab21Ramazan1396_09_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8298279326/Majid_Narimani_Shab21Ramazan1396_09_.mp3.html">قربونه نام قشنگ شه دلها / #شور / کربلایی مجید نریمانی </a></strong><br><strong><a href="http://s8.picofile.com/file/8298279400/Majid_Narimani_Shab21Ramazan1396_10_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8298279400/Majid_Narimani_Shab21Ramazan1396_10_.mp3.html">&nbsp;وقتی که شبا هوای کربلا کنم گریه می کنم / #شور_روضه / کربلایی مجید نریمانی</a></strong></div> text/html 2017-06-19T17:12:23+01:00 majid-narimani.mihanblog.com mohammad esmaili شب 19 رمضان|23 خرداد 1396|هیئت باب الحوائج نور http://majid-narimani.mihanblog.com/post/213 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" align="center"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s9.picofile.com/file/8298250892/photo_2017_06_16_21_14_42.jpg" alt="" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8298250892/photo_2017_06_16_21_14_42.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="344" width="511"></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: small;">دانلود و پخش آنلاین:</span></span></strong></p><div align="center"><strong><a href="http://s9.picofile.com/file/8298274884/Hajagha_Fallah_Shab19Ramazan1396_01_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s9.picofile.com/file/8298274884/Hajagha_Fallah_Shab19Ramazan1396_01_.mp3.html">سخنرانی و قرآن به سر / # سخنرانی / حاج آقا فلاح</a></strong><br><strong>&nbsp;<a href="http://s8.picofile.com/file/8298275218/Majid_Narimani_Shab19Ramazan1396_02_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8298275218/Majid_Narimani_Shab19Ramazan1396_02_.mp3.html">مناجات و روضه / #مناجات_روضه / کربلایی مجید نریمانی</a></strong><br><strong>&nbsp;<a href="http://s8.picofile.com/file/8298275468/Majid_Narimani_Shab19Ramazan1396_03_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8298275468/Majid_Narimani_Shab19Ramazan1396_03_.mp3.html">روضه شب 19 رمضان / #روضه / کربلایی مجید نریمانی</a></strong><br><strong><a href="http://s8.picofile.com/file/8298275642/Majid_Narimani_Shab19Ramazan1396_04_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8298275642/Majid_Narimani_Shab19Ramazan1396_04_.mp3.html">&nbsp;مثل همه خوبا منم کنار سفرت اومدم / #زمینه / ربلایی مجید نریمانی</a></strong><br><strong><a href="http://s8.picofile.com/file/8298275784/Majid_Narimani_Shab19Ramazan1396_05_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8298275784/Majid_Narimani_Shab19Ramazan1396_05_.mp3.html">&nbsp;الله الله یا علی ولی الله / #واحد / کربلایی مجید نریمانی</a></strong><br><strong><a href="http://s9.picofile.com/file/8298275926/Majid_Narimani_Shab19Ramazan1396_06_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s9.picofile.com/file/8298275926/Majid_Narimani_Shab19Ramazan1396_06_.mp3.html">&nbsp;این همه لشگر همه اومدن بشن فدای حیدر / #شور / کربلایی مجید نریمانی</a></strong><br><strong><a href="http://s8.picofile.com/file/8298276018/Majid_Narimani_Shab19Ramazan1396_07_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8298276018/Majid_Narimani_Shab19Ramazan1396_07_.mp3.html">&nbsp;گوش بکنید تکفیری های بی رگ و ریشه / #شور / کربلایی مجید نریمانی</a> </strong><br><strong>&nbsp;<a href="http://s8.picofile.com/file/8298276068/Majid_Narimani_Shab19Ramazan1396_08_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8298276068/Majid_Narimani_Shab19Ramazan1396_08_.mp3.html">غریب ... مظلوم .... حسین واااای / #شور / کربلایی مجید نریمانی </a></strong><br><strong></strong></div><div align="center"><strong><a href="http://s8.picofile.com/file/8298276126/Majid_Narimani_Shab19Ramazan1396_09_.mp3.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://s8.picofile.com/file/8298276126/Majid_Narimani_Shab19Ramazan1396_09_.mp3.html">&nbsp;بد کردم با گناهام به خودم بد کردم / #روضه / کربلایی مجید نریمانی</a></strong></div> text/html 2017-06-18T18:22:01+01:00 majid-narimani.mihanblog.com mohammad esmaili ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام)|20 خرداد 1396|شب 15 ماه رمضان http://majid-narimani.mihanblog.com/post/212 <p style="text-align: center;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s9.picofile.com/file/8298178568/photo_2017_06_11_20_29_55.jpg" alt="" height="242" width="385"></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: small;">دانلود و پخش آنلاین:</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff0000;"><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif; font-size: small;"><a rel="nofollow" href="http://s8.picofile.com/file/8298178742/Majid_Narimani_VeladatEmamHassan1396_01_.mp3.html" target="_blank">&nbsp;می نویسم جگر حیدر و زهرا آمد / #مدح / کربلایی مجید نریمانی</a><br>&nbsp;<a rel="nofollow" href="http://s9.picofile.com/file/8298178800/Majid_Narimani_VeladatEmamHassan1396_02_.mp3.html" target="_blank">حرارته عشقه چه آتشی داره / #سرود / کربلایی مجید نریمانی</a><br><a rel="nofollow" href="http://s9.picofile.com/file/8298178834/Majid_Narimani_VeladatEmamHassan1396_03_.mp3.html" target="_blank">&nbsp;خودم مستم دلم شاده / #شور / کربلایی مجید نریمانی</a><br><a rel="nofollow" href="http://s9.picofile.com/file/8298178976/Majid_Narimani_VeladatEmamHassan1396_04_.mp3.html" target="_blank">&nbsp;مجنونم لیلایی حرم تو رویایی / #شور / کربلایی مجید نریمانی</a><br><a rel="nofollow" href="http://s8.picofile.com/file/8298179068/Amir_Rezaei_VeladatEmamHassan1396_05_.mp3.html" target="_blank">&nbsp;خدای قهار قدرتش رو باز به رخ کشیده / #مدح / کربلایی امیرمحمد رضایی</a><br><a rel="nofollow" href="http://s9.picofile.com/file/8298179142/Amir_Rezaei_VeladatEmamHassan1396_06_.mp3.html" target="_blank">&nbsp;سبزه آسمون گل کهکشون / #سرود / کربلایی امیرمحمد رضایی</a><br><a rel="nofollow" href="http://s9.picofile.com/file/8298179184/Amir_Rezaei_VeladatEmamHassan1396_07_.mp3.html" target="_blank">&nbsp;رد نکن از نوکرت این خواهشو / #شور / کربلایی امیرمحمد رضایی</a><br><a rel="nofollow" href="http://s9.picofile.com/file/8298179226/Amir_Rezaei_VeladatEmamHassan1396_08_.mp3.html" target="_blank">&nbsp;علوی میمیرم مرتضوی میمیرم / #شور / کربلایی امیرمحمد رضایی</a><br><a rel="nofollow" href="http://s8.picofile.com/file/8298179268/Seyyed_Rostam_Hosseini_VeladatEmamHassan1396_09_.mp3.html" target="_blank">&nbsp;خانه ی وحی / #مدح / کربلایی سید رستم حسینی</a><br><a rel="nofollow" href="http://s9.picofile.com/file/8298179384/Majid_Narimani_VeladatEmamHassan1396_10_.mp3.html" target="_blank">&nbsp;شک نکن بر جگر و غیرت ایرانی ها / #مدح_شعرخوانی / کربلایی مجید نریمانی</a></span></span></strong></strong></p>